Carl Schrewelius – Brinner för handeln i Värnamo

1997 bildades Värnamo City AB. Ägare till bolaget är fastighetsägarna i City, Värnamo kommun och Värnamo Handel. I min roll som Centrumledare får jag mina uppdrag från ägarna och då framförallt från Värnamo handel då mitt uppdrag till största delen är handelsorienterat. De senaste åren har Värnamo handels ordförande varit Carl Schrewelius. Carl är en […]

Det är viktigt att den som besöker City ska trivas oavsett vilket ärende man har

Islutet av september presenterades Cityklimatet som är en rapport som tas fram av analysföretaget WSP på uppdrag av fastighetsägarna. Kortfattat kan man säga att det är en analys av hur detaljhandeln och annan service utvecklas i våra städer över tid. På listan över de tio stadskärnor med starkast omsättningsutveckling 2016/2017 kom Värnamo på plats nummer […]

Nivika Fastigheter – Med framtidsvisioner

Värnamo city är ett privat marknadsföringsbolag som ägs av Värnamo Handel, Fastighetsägarna och Värnamo kommun. De största ägarna är Fastighetsägarna som äger 50 % av bolaget. Ett av fastighetsbolagen som äger en stor del av Värnamo City är Nivika Fastigheter. Nivika har vuxit mycket de sista åren och finns nu även representerade i Jönköping, Växjö […]

Klubb Värnamo – Gemensam satsning på kundlojalitet

Under de senaste åren har det funnits önskemål från både handeln och dess kunder att skapa någon form av lojalitetsprogram. Under hösten 2017 förde Värnamo City och Värnamo handel en dialog med ett företag som heter Fillit som tillhandahåller denna tjänst. Efter några möten med representanter från handeln och Fillit bestämdes det att vi skulle […]

Vilken sommar det blev i Sverige. En av de varmaste någonsin…

Givetvis skönt för alla som älskar värmen, men samtidigt en stor global utmaning. Flera världsledande klimatforskare hävdar att man ser tydliga spår av klimatförändringar i värmeböljan som svepte fram över stora delar av Europa i somras. Även om Värnamo är en liten del av Sverige och en väldigt liten del av världen så finns det […]

Gasslanders Ur & Guld

– Allt är inte guld som glimmar i guldsmedsbutiken på Storgatsbacken Värnamo är som bekant en gammal handelsstad med många butiker som har en spännande historia. Gasslanders Ur & Guld på Storgatsbacken som etablerades redan 1905 är ett lysande exempel på detta. Min personliga erfarenhet av Gasslanders är att servicenivån är mycket hög och att […]

Vi behöver en mängd aktiviteter i City för att locka fler besökare

”Mellan hägg och syren har skomakaren stängt” är ju ett gammalt uttryck som brukar användas emellanåt. Uttrycket syftar till perioden mellan häggen respektive syrenen har slagit ut. I år har nog ledigheten uteblivit eller varit kortvarig eftersom allt började grönska på samma gång. Torghandlare som säljer frukt och grönt Under våren och försommaren händer det […]