Nivika Fastigheter – Med framtidsvisioner

Värnamo city är ett privat marknadsföringsbolag som ägs av Värnamo Handel, Fastighetsägarna och Värnamo kommun. De största ägarna är Fastighetsägarna som äger 50 % av bolaget. Ett av fastighetsbolagen som äger en stor del av Värnamo City är Nivika Fastigheter. Nivika har vuxit mycket de sista åren och finns nu även representerade i Jönköping, Växjö […]